HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………….. LİSESİ 9/… SINIFI

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1. Hz. Muhammed’in (sav)doğduğu çevre hakkında bilgi veriniz.

  1. Hz. Muhammed’in (sav) çocuklarının adlarını söyleyiniz.

  1. Peygamberimiz (sav) hangi yılda ve neden hicret etmiştir?

  1. Hicret esnasında Hz. Muhammed’in (sav) yol arkadaşı kimdir?

  1. Ashab-ı suffa hakkında bilgi veriniz.

  1. Müşrik kime denir açıklayınız.

7. Peygamberimiz’e (sav) inanan ilk Müslümanlar kimlerdir?

8. Muhacir ve Ensar kavramlarını açıklayınız.

9. Peygamberimiz’in (sav) Mekkelilerle 628 yılında yaptıkları anlaşmanın adı nedir?

10. Peygamberimiz’in (sav) anne ve babasının adı nedir?