Kelimeler ve Kavramlar

DİŞ KİRASI

Eski ramazanlarda iftara gidilen saray ve konaklarda misafirlere verilen hediyeler için kullanılan bir tabir. Osmanlı Devleti’nde vükelâ ve devlet ricâlinin ...
Daha Fazlasını Oku

Din

A) Etimoloji ve Tarifler. Dil âlimleri, din kelimesinin Arapça deyn kökünden masdar veya isim olduğunu kabul ederler. Cevherî dinin “âdet, ...
Daha Fazlasını Oku

CERRAHİYE

Halvetiyye-Ramazâniyye tarikatının Nûreddin Cerrâhî’ye (ö. 1133/1721) nisbet edilen bir kolu. Nûreddin Cerrâhî’nin tarikat silsilesi, şeyhi Alâeddin Ali Köstendilî (ö. 1143/1730-31), ...
Daha Fazlasını Oku

CELVETİYE

Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu. Tasavvufta ilk dönemlerde bir meşrep ve makam adı olan ...
Daha Fazlasını Oku

BATILILAŞMA

Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir. Günümüz Türkçe’sinde Batılılaşma (Garplılaşma) tabiri, genel ...
Daha Fazlasını Oku

Barok

Avrupa’da XVI. yüzyıl sonunda doğan bir sanat üslûbu. Maniyerizmi takip eden karşı reformasyon hareketlerine bağlı olup XVIII. yüzyıl ortalarına kadar ...
Daha Fazlasını Oku
Loading...