Kelimeler ve Kavramlar

Bahailik

XIX. yüzyıl ortalarında İran'da ortaya çıkan ve bağlılarınca yeni bir evrensel din olarak su­nulmak istenen sapık bir İslam Mezhebine ve­rilen ...
Daha Fazlasını Oku

Asya Tipi Üretim Tarzı

Asya Tipi Üretim Tarzı, çağının ihtiyaçlarını karşılayacak küçük sanayi ve tarıma dayalı ekonomiye sahip olan, devletin kamu hizmet­lerini yürütmeyi görev ...
Daha Fazlasını Oku

Ateizm

Tanrıyı inkar eden ya da ona İnanmaya karşı çıkan felsefi öğretiye ateizm (tanrı tanımaz­lık) adı verilir. Teizmin tezlerini reddeden ve ...
Daha Fazlasını Oku

Aşağılık Kompleksi

Aşağılık Kompleksi: Bireysel Psikoloji okulunun kurucusu Alfred Adler'in ortaya attığı bir kavramdır. Ad­ler'e göre bütün insanlar bir aşağılık ve yeter­sizlik ...
Daha Fazlasını Oku

Arkeoloji

Arkeoloji, İnsanların eski çağlarda oluştur­duğu ürünleri bulmak ve incelemek suretiyle eski medeniyetleri aydınlatmaya çalışan bilim dalıdır. Arkeoloji analiz (tahlil) ve ...
Daha Fazlasını Oku

Anomi

Anomi terimi Yunanca bir kelime olup "ka­nunsuzluk" ya da "normsuzluk" anlamına gel­mektedir. Anomi teriminin üç farklı, ama bir­biriyle ilişkili anlamı ...
Daha Fazlasını Oku