KUR’AN-I KERİM DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL……………………. LİSESİ 12/… SINIFI

KUR’AN-I KERİM DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

S-1-Kur’an-ı kerim tefsirlerinden bildiğiniz iki tanesini yazarlarıyla birlikte yazınız.

Hak Dini Kur’an Dili:Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Tefsir-ul Kur’an-il Azim:İbn-i Kesir

İrşad-ü Akl-ü Selim:Ebussuud Efendi

Tefsir-i kebir: Fahreddin Razi

S-2-Kur’an-ı kerim kavramlarından ‘ADALET’ nedir açıklayınız.

Adalet, düzenli ve dengeli davranma, herşeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamlarına gelen bir kavramdır. Adaletin zıttı ise zulüm ve insafsızlıktır.

S-3- ‘NEBE’ Suresi hakkında bilgi veriniz.

Kur’an- Kerim’in 78. suresidir. 40 ayetten müteşekkildir ve Mekkede nazil olmuştur. Adını ikinci ayette geçen ve ‘önemli haber’ anlamına gelen ‘nebe’ kelimesinden alır. Sureye ad olan önemli haberin kıyametin kopması olduğu da belirtilir. Sureye meşhur adıyla ‘AMME SURESİ’ de denir.

S-4-‘MÜLK’ Suresi hakkında bilgi veriniz.

Kur’an-ı Kerim’in 67. suresidir. 30 ayettir ve Mekkede nazil olmuştur.

Adını, birinci ayette geçen ve Allah’ın kainat ve tüm varlıklar üzerindeki hakimiyetini ifade eden ‘mülk’ kelimesinden alır. Sure ‘Tebareke’ olarak ta adlandırılır.