KUR!AN-I KERİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………. LİSESİ 12/… SINIFI

KUR!AN-I KERİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

SORULAR

1.Vahiy Kâtibi kime denir?

2-Kur’an-ı Kerim’de cüz neye denir ve kaç tane cüz vardır?

3. Kur’an’ın Mushaf hâline getirilmesinde görevlendirilen komisyonun başkanı kimdir?

4. Meal nedir?

5. Kur’an’da yer alan konulardan 2 tane yazınız.