Makaleler

CERRAHİYE

Halvetiyye-Ramazâniyye tarikatının Nûreddin Cerrâhî’ye (ö. 1133/1721) nisbet edilen bir kolu. Nûreddin Cerrâhî’nin tarikat silsilesi, şeyhi Alâeddin Ali Köstendilî (ö. 1143/1730-31), ...
Daha Fazlasını Oku

CEMEL VAK’ASI

Hz. Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş (36/656). Üçüncü halife Hz. Osman’ın isyancılar tarafından şehid edilmesi üzerine (18 ...
Daha Fazlasını Oku

CELVETİYE

Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu. Tasavvufta ilk dönemlerde bir meşrep ve makam adı olan ...
Daha Fazlasını Oku

ÇOCUK YETİŞTİRME ÜZERİNE BAZI FAYDALI BİLGİLER

ÇOCUK YETİŞTİRME ÜZERİNE BAZI FAYDALI BİLGİLER 01- Çocukta kendine saygı, çocuğun kendi hayatını düzenleyebildiği ve bunu iyi yapabildiği inancını oluşturan ...
Daha Fazlasını Oku

ÇOCUĞU KÖTÜ EĞİTMENİN YOLLARI

Çocukların öğütten çok, örneğe ihtiyacı vardır. J. Jaubert Kötü bir çocuk, ya babanın yahut da her ikisinin eseridir. Çocuğunuzda gördüğünüz ...
Daha Fazlasını Oku

İHTİLAL EVLATLARINI YEMEDEN DURAMAZ

14'lerin Tasfiyesi 13 Kasım 1960, Ankara On yıldır, 14 Mayıs 1950'den beri iktidarda bulunan Demokrat Parti'yi 27 Mayıs 1960'da devirerek ...
Daha Fazlasını Oku