Öğrencilerin Notlarına Değil, Öğrendiklerine Odaklanmalarına Nasıl Yardımcı Olunur?

Not verilen bir ürün yerine öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi vurgulayan çalışma, onlara öğrenmeyi hedefleri olarak görmelerini hatırlatır.

Uzaktan ve harmanlanmış öğretim, öğretme ve öğrenme uygulamalarının eşi görülmemiş bir incelemesini zorunlu kılmıştır. Sonuç: Neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair artan bir farkındalık ve öğrenmenin neye benzediği ve nasıl değerlendirdiğimize dair yenilenen bir ilgi.

DEĞERLENDİRME TUZAĞI

Ne kadar uzun olmalı? Nasıl A alırım? Neyi teslim etmemizi istersiniz? Ne zamana? Bu sorular öğrenme isteğine değil, sınıfa odaklanır. Değerlendirme tuzağını vurgularlar. “Ne üretmem gerekiyor?”  veya “Bu ödevden ne öğreniyorum?”

Tarihsel olarak, sorunlu değerlendirme uygulamaları öğrencilere aşağıdakileri yaparak notun hedef olduğunu öğretmiştir:

Bir puan veya derece için değerlendirme
Uyumun değerlendirilmesi (son tarihler, biçimlendirme, talimatlara uyulması vb.)
“Çaba” göstermek için değerlendirme
“Kesinlik” için değerlendirme (daha fazla iş teslim edildi = daha fazla titizlik)
Değerlendirme tuzağından kurtulmak, ölçmek istediğimiz veya ölçmemiz gereken becerilere odaklanan öğrenme deneyimlerine geçmek anlamına gelir. Eğitim uzmanları Grant Wiggins ve Jay McTighe bunu “geriye dönük tasarım” olarak adlandırdı. Yukarıdaki sorunlu uygulamalar yerine, öğrenme deneyimlerini beceriyi göstermeye ve uzman öğrenmeye odaklanacak şekilde değiştiriyoruz. Bu şekilde, öğrencilerin üretmeleri beklenen şeye odaklanır ve bunu öğrenme eylemi veya sürece yerleştiririz.

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SÜREÇLERE ODAKLANMAK İÇİN 3 NEDEN

1. Stresi ve kaygıyı azaltın: Bu yıl, yedinci sınıf oğlumdan değerlendirme kaygısı hakkında bilgi edindim. Düz bir öğrenciydi ve notlar her şeydi. Zihnindeki her gecikmiş görev, her B, her kırmızı işaret, başarısızlığa eşitti. Uzaktan öğrenme sırasında birçok öğrencide olduğu gibi, dijital bir gösterge panosunda veya not defterinde her gün “başarısızlık” görmek, öğrenme yeteneğini kapattı.

Motivasyon, hafıza ve görevleri tamamlama becerisi ile zorlukların üzerine yığılmış izolasyon stresini ve küresel bir salgın ve öğrenme zorluklarını ekleyin. Öğrenci ihtiyaçları ve stres faktörleri değişiklik gösterir, ancak kesin olan bir şey var: Stres, düşünmeyi ve hafızayı etkiler. Center for Applied Special Technology (CAST) ve eğitim uzmanı Katie Martin’den alınan bu ipuçları, değerlendirme stresini ve endişesini azaltabilir:

Aidiyet, destek ve işbirliği duygusunu teşvik edin.
Net ve  basit beklentileriniz olsun.
Yönetilebilir, gerçekçi hedef belirlemeyi teşvik edin.
Öğrenme ve değerlendirmeyi anlamlı yaşam deneyimleriyle ilişkilendirin.
“Zekanın dar bakış açısını” önlemek için seçenek ve özerklik sunun.
Birden çok deneme ve revizyon / yeniden gönderim sunun.
Not vermede kesinlik duygusundan kaçınarak başlayın. Öğrenci (ve eğitimci) akıl sağlığı bir öncelik haline geldiğinde, esnekliği, desteği ve sürekli iyileştirme tutumunu artırmanın yollarını bulun.

2. Uzman öğrenciler geliştirin: Yazar John Spencer, ürün hedefleri ile süreç hedefleri arasında ayrım yapar. Süreç hedefleri, diyor, son tarihlere ve tamamlamaya odaklanmaya karşı öğrencilerde alışkanlıklar ve rutinler geliştirin. CAST, uzman öğrenicileri “amaçlı ve motive edilmiş, becerikli ve bilgili, stratejik ve hedefe yönelik” olarak tanımlar.

Uzman öğrenimini desteklemek için, adım adım hedef belirleme ve düşünme fırsatlarını artırmamız gerekiyor. CAST’tan Allison Posey’e göre, “Öğrenciler nasıl oldukları konusunda sürekli geri bildirim almalıdırlar. Öğrendikleri ve ders hedeflerine ulaşıp ulaşmadıkları üzerinde düşünmeye teşvik edilirler. Notlar bu tartışmayı besler. ” Notlar tartışmanın bir parçasıdır.

Vurgumuzu nihai üründen öğrenme sürecine kaydırmak şu anlama gelebilir:

Öğrencilerin güçlü yönlerine göre öğrenmeyi nasıl göstereceklerini seçmek için seçim panolarını kullanma
Hedef belirleme için öğrencilerin güçlü yönlerini ve eksikliklerini belirlemelerinin önemini vurgulayan hızlı toplama araçlarını (ör. Google Formlar, hızlı yazılar ve diğer biçimlendirici değerlendirmeler) kullanma
Esnek olmak ve projeler, kaynaklar ve nihai ürünler için öğrenci önerilerini dinlemek
Öğrencileri ilerlemelerini değerlendirmeye dahil etmek

3. Önemli olan şeyleri ölçün: Öğrencilerin nerede sonlandırmasını istediğimizi belirlemek, nereden başlayacağımızı bilmemize yardımcı olur. Değerlendirmeleri, etkinlikleri ve materyalleri genel, ölçülebilir öğrenme hedefleri veya hedefleri ile hizalamak birinci adımdır. Geriye dönük tasarım, not vermeyi azaltır ve anlamsız ödevleri ortadan kaldırarak sonuçları iyileştirir ve öğrencilerin ve öğretmenlerin en önemli olana odaklanmasına yardımcı olur.

Neyin “alakalı yapı” olduğunu ölçmeliyiz. Bu, alakasız olan veya ölçülemeyen şeyleri ölçmekten kaçınmak anlamına gelir. Yapıyla ilgisiz faktörler yaratıcılığı, çabayı veya araç kullanımını içerebilir. Örneğin, yazmak genel kursunuzun veya ödev öğrenme sonuçlarınızın bir parçası değilse, öğrencilerin öğrenmeyi podcast, video veya öğrenmenin grafik temsili gibi çeşitli başka yollarla başarılı bir şekilde gösterip gösteremeyeceğini düşünün. Aşağıdaki not verme uygulamalarını ayarlamak, odak noktasını önemli olana kaydırabilir.

Not verme alıştırması: Yüz yüze öğrenmede not vermezseniz, çevrimiçi olarak not vermeniz gerekmez. İşaretleme tamamlama, hedef belirlemeyi destekler. Ancak notlar nihai gelir ve uygulama, öğrenme sürecinin son aşaması değildir.
Maddi olmayanlara not verme: Gözlemleyemiyorsanız ölçülmemelidir. Önemi vurgulamak için yaratıcılık, çaba ve işbirliği gibi beceriler hakkında geri bildirim sağlayın.
Not verme uyumluluğu: Son tarihler, biçimlendirme ve kelime sayıları, bir öğrencinin bilgileri uygulama veya bir beceriyi gösterme becerisini göstermez. Öğrencileri ceza almadan sorumlu tutmanın bir yolunu bulun.
Değerlendirme önyargısı: Öğrenciler değişkendir. Kendi önyargınızı neyin desteklediğini ölçmekten kaçının (yaratıcılığın neye benzediği gibi). Basit, gözlemlenebilir becerilere sahip değerlendirme listeleri kullanın.
Öğretmen Mariela Tyler’a göre, “Notlar öğrencilere hiçbir zaman iyi hizmet etmemiştir; bir öğrencinin düşünme, yazma ve problem çözme yeteneğini göstermezler. Sadece hangi çocukların ödevlerini evde veya zamanında bitirme lüksüne sahip olduğunu gösterirler. ” Değerlendirmelerin değerini, iş yükünüzü, kendinizin ve öğrencilerinizin zihinsel sağlığını ve uzman öğrenenler geliştirme ihtiyacını göz önünde bulundurduğunuzda, daha azının daha çok olduğunu unutmayın. Daha az, daha hedefli ve daha esnek görevler herkes için stresi azaltır ve zaman verir derinlemesine düşünme, gözden geçirme ve daha derin düşünme için daha iyi sonuçlara yol açar.

 

Çeviri: Ömer Kılıç

Sarah Schroeder

https://www.edutopia.org/article/how-help-students-focus-what-theyre-learning-not-grade