ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE NEDEN OLDUĞU OLASI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI 

ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

1- Notla tehdit etme 1- Korku,not için çalışma,otoriteye itaat
2- Ceza olarak ödev verme 2- Dersten soğuma,isyan
3- Sadece anlatım yöntemini kullanma derse güdülememe, cesaretlendirmeme, espiritüel olmama 3- Hayal kurma, başka şeylerle ilgilenme, derse katılmama, dağınık ilgi
4- Ödevleri kontrol etmeme 4- Ödevleri yapmama, eksik yapma veya özenle yapmama
5– Sınıfa sırtını dönme 5- Başka şeylere yönelme
6- İstenmeyen davranışları düzeltmeme 6- İstenmeyen davranışları sürdürme
7- Sadece başarılı olanlara söz hakkı verme 7- Diğer öğrencilerin söz istememe davranış-larını pekiştirme
8- Yanlış davranışı veya yanıtı aşırı eleştirme, olumsuz sözlerle etiketleme 8- Söz hakkı istememe, okula gelmeme
9- Öğretmediği konularda sınav yapma 9- Kopya çekmeye yönelme
10- Dersi iyi planlayamama, öğrencileri boş bırakma 10- Ders dışı olumsuz etkinliklere yönelme
11- Zorlama ile disiplin sağlama 11- Okul eşyalarına zarar verme,pasif veya saldırgan olma
12- Sınıfta herkesin görebileceği yerde durmama 12- Görülmeyen öğrencilerin ders dışı etkinliklere yönelmesi
13- Öğrencilerin psikolojik,sosyal,akademik yeterlik ve gelişim dönemleri gibi özelliklerini tanımama 13- Saldırgan veya pasif olma
14- Öğrencilerin ekonomik durumuna bakmadan araç gereç isteme 14- İçine kapanma, hırsızlık,okula gelmeme
15- İstenen davranış hakkında bilgilen- dirmeme 15- İstenen ve istenmeyen davranışı ayırt edememe
16- Öğretmenin kendi davranışları ve diğer öğretmenlerin davranışları arasındaki tutarsızlık 16- İstenen ve istenmeyen davranışı ayırt edememe
17- Öğrencinin davranışı yerine kişiliğini eleştirme 17- Çekingen olma,içine kapanma, iletişim-sizliği pekiştirme
18- İstenen davranış için uygun ortam oluşturmama 18- İstenmeyen davranışı sürdürme
19– İstenen davranış için uygun pekiştirici zamanında vermeme 19- İstenen davranışı gösterememe
20- Haklı ile haksız öğrenciyi ayırt edememe 20- Öğretmene ve derse karşı olumsuz tutum ve davranış
21- Cinsel,sosyal,ekonomik ve başarı durumu vb. özelliklere göre ayrım yapma,sürekli aynı öğrencilere sosyal alanlarda görev verme 21- Öğretmene ve derse karşı nefret duygusu,kıskançlık,yağcılık,protesto geliştirme
22- Başarı zevkini tattıramama 22- Dersle ilgilenmeme,söz istememe
 

23- Derse girip dersi işleyip dersten çıkma; kitap öğretmeni olma,dersi soğuk atmosferde işleme

 

23- Derse ve öğretmene karşı olumsuz tutum,isteksizlik

24- İstenmeyen davranışlar üzerinde istenenlerden daha fazla durma, an konuyu kesip ayrıntılarla fazla ilgilenme 24- Karşı koyma,meydan okuma,duyguları saklama,başkalarını suçlama,dikkati dağıtma
25– Bazı öğrencilere ismi ile hitap ederken diğerlerine hitap etmeme 25- Kıskançlık, öğretmenden ve dersten soğuma
26- Ödül ve cezayı adil kullanmama 26- Kıskançlık,derse ve öğretmen karşı olumsuz tutum
27- Körü körüne itaate alıştırmak için disiplin cezası verme, başarısız olarak değerlendirme 27- Güven duygusunu zedeleme, haklarını savunamama, haksızlığa itiraz etmeme
28- Ana dilini iyi kullanmama ( örn. Argolu konuşma ) 28- Argolu konuşma
29- Başarılı ile başarısız öğrencileri akademik açıdan ayırt edememe ( örn. Her ikisine de aynı notu verme ) 29– Derse ilgisiz, öğretmene sevgisiz olma, protesto geliştirme
30– Fiziksel ceza verme 30- Arkadaşlarıyla sorunlarını kavga ederek çözmeye çalışma, yalancılık, aşırı kaygı,karşı gelme,kişiliksiz davranışlar