Proje Konuları ve Değerlendirme Ölçeği

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………… İLK OKULU 4 -A SINIFI PROJE KONULARI

DERSİN ADI

PROJE KONULARI

UYGULAMA TARİHLERİ

TÜRKÇE

1- Dostluk, yardımlaşma, paylaşma kavramlarıyla ilgili bir hikâye yazma çalışması.

2– Küçük bir atasözleri sözlüğü hazırlama

3– Küçük bir deyimler sözlüğü hazırlama

4– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kısa bir kutlama programı hazırlama.

5- Hikâye/masal Kitabı Hazırlama

6- Engellilerin toplum hayatında karşılaştıkları sorunları tespit edilip çözüm önerileri sunma.

7- Karagöz ve Hacivat kimdir? Gölge oyunu nasıl oynatılır?

Veriliş Tarihi: 15.04.2016

Teslim Tarihi:15.05.2016

MATEMATİK

1- Evimizin bölümlerinin tabanlarının çevre ve alanlarını hesaplama

2- Geometrik cisimlerden üç boyutlu tasarım.

3-. Dünyada halen kullanılmakta olan sıvı ölçü birimleri ile tartmada kullanılan ölçü birimlerinin araştırılması.

Veriliş Tarihi: 15.04.2016

Teslim Tarihi: 15.05.2016

FEN VE TEKNOLOJİ

1- Çim adam yetiştirme

2- Elektrik devresi yapma

3-Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin, santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü

Veriliş Tarihi: 15.04.2016

Teslim Tarihi: 15.05.2016

SOSYAL BİLGİLER

1- Teknolojik ürünlerden televizyon ve bilgisayarın fayda ve zararlarıyla ilgili bir araştırma yapma

2- Yaşadığımız yerin tarihi, kültürel özellikleri, gelenek göreneklerini, oyun, müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması.

Veriliş Tarihi: 15.04.2016

Teslim Tarihi: 15.05.2016

TRAFİK GÜVENLİĞİ

1-Trafikte Bulunan Unsurları Anlatan Maket Yapımı

2-Emniyet Kemeri Kullanmanın Önemini Afiş Çalışması

Veriliş Tarihi: 15.04.2016

Teslim Tarihi: 15.05.2016

MÜZİK

1-Sayışma, Tekerleme ve Ninniler

2-Yöremize ait türküleri araştırınız ve yazınız.

3- Bir şarkı yazınız ve besteleyiniz.

4-Bir müzik aleti tasarımı yapınız.

Veriliş Tarihi: 15.04.2016

Teslim Tarihi: 15.05.2016

2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

……….. İLKOKULU PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ÖĞRETMENİN

Değerlendirme Sonucu:

A) PUANI:

 

Adı,Soyadı:

 

B) NOTU :

 

 

Öğretmenin İmzası :

  Adı,Soyadı:

 

Sınıfı:

 

DERS :

  No:

 

İmzası:

 

Proje Konusu :

Projenin Verildiği Tarih:
Projenin Teslim Edileceği Tarih:

Süre

Sıra No:

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR

PUANLAMAYA ESAS ÖLÇÜTLER

PUAN

1.

Ödevin amacını belirleme

 

2

Ödeve uygun çalışma planı yapma

 

3.

Grup içinde görev dağılımı yapma

 

4.

İhtiyaçları belirleme

 

5.

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

6.

Ödevini plana göre gerçekleştirme

 

7.

Türkçeyi doğru ve düzgün yazma

 

8

Bilgilerin doğruluğu

 

9

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

10

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

11

Toplanan bilgileri düzenlenme

 

12

Kritik düşünme becerisini gösterme

 

13

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

14

Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma

 

15

Sorulara cevap verebilme

 

16

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

17

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

18

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

19

Verilen sürede sunuyu yapma

 

20

Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma

 

DEĞERLENDİRME PUAN DURUMU

 

DEĞERLENDİRME PUAN DURUMUNUN DERS PUANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 

 

NOT:

1.

Proje konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir.

2.

Öğrencinin ders öğretmenleri ile görüşmesinde ,öğretmen tarafından notlar alınacaktır.

3.

Her öğretmen verdiği projelerle ilgili sonuçları dosyalayacaktır.

4.

Öğrencinin çalışma planı,bilgi,doküman ve araç-gereç listesi,iletişim kurduğu kaynak kişilerin listesi proje raporunun sonunda yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir.

İNDİR:proje konuları ve değerlendirme ölçeği-4.sınıf