Sahte bilgi ve haberler nasıl düzeltilir

Karşı iddialar, Yanlış Bilgilerin Hatalarını Çıkarma Açısından Kritiktir

İnsanlara gerçeklerini yanlış bildiklerini söylemenin hiçbir faydası yoktur. Haber hesaplarındaki yanlış bilgileri düzeltmede ve kasıtlı olarak yanıltıcı “sahte haberleri” düzeltmede daha etkili olmak için, yeni bilgiler içeren ayrıntılı bir karşı mesaj sağlamanız ve izleyicilerinizin yeni bir anlatı geliştirmesine yardımcı olmalarını sağlamanız gerekir. Bunlar, Psikoloji Bilimi Derneği’nin bir dergisi olan Psychological Science dergisinde yayınlanan, hata giderme çalışmalarının kapsamlı bir yeni meta-analizinden bazı çıkarımlar.

İlk kez bu çürütücü veri koleksiyonuyla yapılan analiz, ayrıntılı bir karşı mesajın insanları fikirlerini değiştirmeye ikna etmede yanlış bilgileri yanlış olarak etiketlemekten daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak çalışma, ayrıntılı bir çürütüldükten sonra bile yanlış bilgilerin ortadan kaldırılması zor olabilir.

Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan ortak yazar Dolores Albarracín, “Yanlış bilginin etkisi çok güçlü” dedi. “Onu sunduğunuzda, insanlar onu satın alıyor. Ancak yanlış bilgileri düzeltip düzeltemeyeceğimizi de sorduk. Genel olarak, bir dereceye kadar düzeltme mümkündür ancak tamamen düzeltilmesi çok zordur. ”

Çalışma, Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi Sosyal Eylem Laboratuvarı’nda ve Pennsylvania Üniversitesi Annenberg Kamu Politikası Merkezi’nde araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Toplamda, 6.878 katılımcı ve 52 bağımsız örnek içeren sekiz araştırma raporunda 20 deneyi incelediler.

1994’ten 2015’e kadar yayınlanan analiz edilen çalışmalar, soygun raporlarındaki yanlış bilgiler dahil olmak üzere sahte sosyal ve politik haber hesaplarına odaklandı; bir ambar yangını ve trafik kazasının araştırılması; 2010 Uygun Fiyatlı Bakım Yasasında “ölüm panellerinin” varlığı; Medicaid’deki siyasi adayların pozisyonları; ve bir adayın hükümlü bir suçludan bağış alıp almadığına dair bir rapor.

Araştırmacılar, farklı çalışmalardaki deneylerin sonuçlarını kodlayıp analiz ettiler ve yanlış bilgi sunmanın etkisini, hata ayıklamanın etkisini ve yanlış bilginin kalıcılığını ölçtüler.

Annenberg Kamu Politikası Merkezi (APPC) direktörü ve FactCheck.org projesinin kurucu ortağı Kathleen Hall Jamieson, “Bu analiz, yanlış bilginin genişletilmiş düzeltmesinin değerinin kanıtını sağlıyor,” dedi. siyaset ve bilimde aldatma düzeyi. “Basitçe bir şeyin yanlış olduğunu belirtmek veya kısa bir açıklama yapmak büyük ölçüde etkisizdir.”

Baş yazar, Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nde psikoloji alanında araştırma asistanı profesörü olan Man-pui Sally Chan, çalışmanın şunu bulduğunu söyledi: “hata giderme mesajı ne kadar ayrıntılı olursa, hata giderme etkisi o kadar yüksek olur. Ancak yanlış bilgiler, çürütülerek kolayca geri alınamaz. Yanlış bilginin kalıcılığını azaltan formül izleyicide görünüyor. ”

Araştırmacıların bildirdiği gibi: “Ayrıntılı bir hata giderme mesajı, hata giderme etkisiyle pozitif bir korelasyon gösterdi. Bununla birlikte, şaşırtıcı bir şekilde, ayrıntılı bir hata giderme mesajı da yanlış bilgi-kalıcılık etkisi ile olumlu bir şekilde ilişkilendirildi. ”

Bununla birlikte, Albarracín, analizin aynı zamanda, bir izleyici düzeltilmiş bilgiler için bir açıklama geliştirdiğinde, yanlış bilgilendirmenin daha etkili olduğunu ve yanlış bilginin daha az kalıcı olduğunu gösterdiğini söyledi.

“Başarılı olan, izleyicilere karşı tartışmanın yollarını ortaya çıkarmak ve ilk bilgilerin neden yanlış olduğunu düşünmektir” dedi.

Haber kaynakları için, bilgileri düzeltmeye bir izleyici dahil etmek, yorum yapmayı teşvik etmek, sorular sormak veya denetimli okuyucu sohbetleri sunmak anlamına gelebilir – kısacası, düşünceli katılımı teşvik edecek mekanizmalar.

Araştırmacılar, yanlış bilgileri çürütmek için üç öneride bulundu:

Yanlış bilgilendirmeyi destekleyen argümanları azaltın: Yanlış bilgilendirmeyle ilgili haber açıklamaları, yanlışlıkla “yanlış bilgileri destekleyen ayrıntılı düşünceleri” tekrarlamamalı veya altını çizmemelidir.
İzleyicileri bilgiyi incelemeye ve karşı tartışmaya dahil edin: Eğitim kurumları sağlıklı bir şüphecilik durumunu teşvik etmelidir. Yanlış bilgileri düzeltmeye çalışırken, karşı argümanlar üretmeye seyirci dahil etmek faydalıdır.
Hata giderme mesajının bir parçası olarak yeni bilgileri tanıtın: İnsanların, ilk mesaj yeni kanıtlarla karşılık vermek yerine yanlış olarak etiketlendiğinde hata giderme işlemini kabul etme olasılığı daha düşüktür.

Çeviri: Ömer Kılıç

Counterarguments Are Critical to Debunking Misinformation