Sınıf Disiplini

Disiplin Sınıf Yönetiminin sadece küçük bir parçasıdır .Kurallarına göre yönetilen sınıflarda problem en asgari seviyededir.Çıkan problem sizinle ise bile yine problemi sizinle çözmeleri gerektiği terbiyesi öğrencilere anlatılmalı.

Saygılı ve edepli bir biçimde ‘Evet ama sizinde haksız olduğunuz şöyle bir durum da var, hocam’ diyebilmeliler.Başları sıkıştığında başvuru mercii, derdini anlatabileceği kişi olarak sizi ilk hal edecek bilmeliler.

Bazen öyle yalnız çocuklar olur ki fıtratından dolayı arkadaş edinememiş kimi kimsesi yok,hele birde yetimse…Çölde yaşama savaşı veren bir zayıf çiçek…

Problemi çözerken sakin, sabırlı, saygı çerçevesinde ciddi olarak işleri yürütüyorsanız öğrencilerden de saygı ve güven bulacaksınız.Negatif,tehdit edici,saygı göstermez bir tavırdaysanız,aranızdaki ilişki zedelenecektir.Öğrenciye birşey anlatamayacak ve sizden ders öğrenemeyecektir.

Hoşgörü tolerans birçok kapıyı açan bir anahtar olabilir.

 ÖĞRENCİLERLE SUÇLAR ARASINA ENGELLER KOYMALI

Öğrenciyi disiplinsiz yapan en önemli hadise çocuğun yalnız başına kontrolsüz kalmasıdır.Öğrenciyi ya siz ,ya sizin kontrol ettiğiniz bir faaliyet disiplinsizliğe engel olmalıdır.

 ENGELLER

Sizinle olan iletişimi.. Değişik Aktiviteler..

ÖĞRENCİ Maneviyatı.. Okul ve sınıf Kuralları SUÇ

                  Öğrenciler arası(veya öğretmen öğrenci arası) bir problem çıktığında ;

1.    Meseleyle ve taraflarla alakalı bilgi toplamalı.(Öğrenciyi neler kızdırır ne sevindirir,ev durumu, anne baba durumu … kısacası herşey problemin çözümünde etkili olabilir)

Aranan bilgi ;

a)Velilerde b)Okul Psikoloğunda c) Bekçide d)Yemekhane elemanlarında e)diğer öğretmen arkadaşlarda vs. de bulunabilir.

2. Problemi çözme planı yapmalı.

3. Bazen kendilerinde cevap olabileceğinden çözüm kendilerine sorulmalı ‘Sen olsaydın bu problemi nasıl çözerdin?’

4.Tecrübeli öğretmenlerle istişare etmeli.

5.Karar vermeli.

Her türlü problem teke tek görüşülerek halledilmeli ve karar vermeden önce kesinlikle konflikt taraflarının ikiside dinlenmeli.

         Öğrencini arkadaşları yanında utandırma,bozma.Problemini size rahat açabileceği başka bir ortamda ikili halletmeye çalış.Problemi aşmada nasıl yardımcı olabileceğini sor.

         Sorumluluk bilincinin ne demek olduğunu anlat ve bu bilinci ölçmek ve pratiğini yapmak amacıyla bazen onları yalnız bırak ama kapı önünde bekle.

         Hiçbir zaman kaba kuvvete başvurma!!!

         Ama dikkatli ol!Disiplinsizlik gibi bir durumda öğrenciler sizin tepkinizi ölçeceklerdir.Doğru problem çözümü yapıp, sizden esas beklediklerini vermeniz gerekir.Yani gerektiği zaman ceza.Zaten cezayı siz vermiyorsunuz ,onlar ceza yolunu seçiyorlar.

         Her ne olursa olsun öğretimi durdurmamak!Öğrenciye kızmak için ders durdurulmamalı.

         Yakın takip etme:Yaramazlık yapanı yakınınıza alın,yada devamlı göz kontrolünde tutmaya çalışın.Bazen ilk sıralara oturtulabilir.

         Davranışlarını beğendiğiniz öğrencilerin ismlerini zikredin.Aferinleyin.Ama köleniz yapmayın.

         Devamlı uyarmak ciddi olmadığınğz izlenimini verir.Bir kere uyardın arkasından gereken yapılmalı yoksa sınıfı öğrenciler yönetmeye başlayabilirler.Yönetimi geri almak ise dünyada en zor işlerden birisidir.Gereken yapılmalı da yine kural çerçevesinde tabiiki yani dışarıya çıkarma,müdür yardımcısına gönderme vb.

         Kurallara sıkı sıkıya bağlı olmak faydalı sonuçlar getirecektir.İnsiyatifinizle bazen kontrollü atlamalar yapılabilir.Ölçülü olsun yeterki.

 

ÖĞRENCİYE SAYGI 

  1. Öğrenci konuşurken dinlememezlik yapma! Açık ol.Vermek istediği mesajı önemse.Objektif davran.

  1. Öğrencinin özel hayatına saygı.

  1. Dostça hareket ,tavır;korkutarak değil! Parmakla bile gösterme,işaret etme uzaklaştırıcı olabilir.Parmakla göstererek ‘Hey ,sen!’,yerine ,elin iç tarafı gösterilerek ‘Siz!’ şeklinde hitap daha pozitif olacaktır.

  1. İsimleriyle hitap. Çok önemli bir saygı göstergesi.

  1. Kurallara uyma uyarıları yerine soru sorma.’Kaldırın şunları’ ,’hala ne bekliyorsunuz,bilmiyormusunuz zil çalalı kaç dakika oldu!’

Yerine ……

Arkadaşlar hazırmıyız!’

  1. Davranış problemlerini özel görüş!Arkadaşları yanında utandırılmamalı.Öğretmenim beni arkadaşlarımın yanında bozmayarak benim seviyemi onlar nazarında düşürmedi.

Soru:Öğrenciler, siz tahtada yazı yazarken yaramazlık yaptıklarını anladın geri döndün ve yaramazlık yaptığını zannettiğin öğrencinin yerini değiştirmesini istedin.Öğrenci itiraz etti .Ne yaparsınız?

 Kulağından tutar dışarı atarım.

Dışarıya çıkmasını söylerim.

Kolundan tutar yerini ben değiştiririm.

Şimdilik yerinde oturmasına izin veririm.

Son şık doğru olmalı.Bu gibi durumda kesinlikle susmamalı,zaten sizin söylediğiniz söz bir uyarı cezası mahiyetinde olacaktır.Mesele böyle bırakılmıyor ve aynı tür bir problemin tekrarının engellenmesi yoluna başvuruluyor.Baktınızki ikili görüşmelere öğrenci olumlu yanıt veriyorsa hemen ihmal etmeden ikili görüşmeye girmeli.

Yukarıdaki örnekte zaten belki de öğrenci gerçekten suçlu değildir.Yanlış zan da olabilir.’Şimdilik yerinde oturabilirsin ,o zaman’ izni öyle bir yanlıştan da sizi kurtarabilir.

 Ben sizin arkadaşınızım.

Öğrenciye yakın olma ,onları sevme ve saygı duyma çok büyük bür değerdir ama buna onlarla arkadaş olacağım niyetiyle ulaşılamaz kanaatindeyim.Zaten onlarda bizden arkadaş olmamızı değil bir büyük gibi ‘abilik’ , ‘öğretmenlik’ isterler.Arkadaş sınıfı kontrol edemez,birşey öğreteyim dese öğrenciler öğrenmek istemezler. Yerinde vakarlı olma, , her zaman gerek ve faydalı olacaktır.

 Yeni öğretmenler ya çok serttir yada arkadaşları olmadığından öğrencileri arkadaş diye seçmiştir,onlara bu yolla etkili olacağını zannetmektedir.İkisininde yanlış olduğu yukarıda misallerle anlatılmıştır.Orta yol problemi çözebilir.

 Söylediğimi yapın ,Yaptığımı değil’.Öğretmen her yönüyle öğrenciye örnek olmalıdır.”Söylediğimi yapın” öğrencilere gayri ciddi,irade zayıflığı gibi özelliklerimizin olduğu mesajını verir ve öğrencileri disiplinsizliğe alıştırır.