Siyasi tercihlerin ahlaki ihlallere etkileri

Liberaller ve Muhafazakarlar Ahlaki İhlalleri Farklı Hissedebilir

Bağırsaklarınızda kesinlik hissi veya omurganızdaki bir korku ürpermesi olsun, genellikle duyguları yalnızca duygusal terimlerle değil fiziksel duyumlar olarak da tanımlarız. Ancak, tüm insanlar bu ortak noktaya sahipken, Psychological Science’ta yapılan araştırmalar, politik yelpazenin muhafazakar ve liberal uçlarındaki bireylerin, ahlaki beklentileri ihlal edildiğinde duygularını biraz farklı “hissedebileceklerini” öne sürüyor.

Mohammed Atari ve meslektaşları Aida Mostafazadeh Davani ve Morteza Dehghani (Güney Kaliforniya Üniversitesi), “Liberaller ve muhafazakarlar farklı ahlaki temellere güveniyor ve farklı ahlaki ihlallere farklı tepkiler veriyor.” “Bu nedenle, bulduğumuz gibi, liberallerin ve muhafazakarların farklı vücut bölgelerinde ahlaki ihlaller hissetmesi, bunları farklı karmaşık duygular olarak yorumlaması ve ardından farklı ahlaki ve politik yargılarda bulunması mümkündür.”

İlk çalışmalarında, araştırmacılar 596 çevrimiçi katılımcıya bir ahlaki ihlali detaylandıran rastgele seçilmiş beş vinyet sundu. Ahlaki temel teorisi (MFT) ile uyumlu olarak senaryolar bakım, adalet, sadakat, otorite ve saflık alanlarına odaklandı.

Örneğin bir skeçte katılımcılar, “Otobüste obez bir kadının yanında oturmaktan açıkça kaçınan bir kadın görüyorsunuz.” Hem bu eylemi ahlaki olarak ne kadar yanlış hissettiklerini hem de davranışa verdikleri duygusal tepkinin gücünü birden beşe kadar derecelendirmeleri istendi. Katılımcılara daha sonra senaryoya yanıt olarak bedensel aktivitede artış veya azalma hissettikleri alanları renklendirdikleri iki siluet resmi sunuldu. Son olarak, katılımcılar kendi siyasi yönelimlerini bildirdiler ve MDT alanlarındaki ahlaki kaygılarının gücünü değerlendiren bir anket doldurdular.

Araştırmacılar, bu vücut haritalarını üst üste bindirerek, her bir ahlaki kaygının, ortalama aktivitede “biraz farklı” bir artış veya azalmaya yol açtığını buldular. En önemlisi, bakım, adalet, sadakat ve otorite ihlalleri göğüs bölgesinde aktivasyonla ilişkilendirilirken, saflık ihlalleri karında daha yüksek aktivasyona neden oldu.

Dahası, vücut duyum haritaları, oldukça muhafazakar ve liberal katılımcıların siyasi yönelimlerini oldukça yüksek bir oranda doğru bir şekilde belirlemek için kullanılabilir, ancak arada bir yere düşen bireyler için değil.

Atari ve meslektaşları, “Tüm ahlaki kaygılar için, siyasi ideolojiyi beden duyum haritalarına dayanarak sınıflandırabiliriz, bu da liberallerin ve muhafazakarların, özellikle sadakat ve saflık duyguları algılarını vücutlarının farklı bölgelerinde ahlaki ihlaller hissettiğini gösterir.” .

Ahlaki kaygıları yüksek veya düşük bulunan kişiler, vücudun farklı yerlerinde ahlaki ihlaller ile ilgili duyguları da bildirdiler.

Atari ve meslektaşları, 300 çevrimiçi katılımcının katıldığı bir takip çalışmasında beden hissi, ahlaki kaygı ve politik yönelim arasındaki ilişkiyi daha da incelediler. Bu kez, ilk çalışmada kullanılan önlemlere ek olarak, katılımcılar, kürtaj, ulusal güvenlik, din ve mali konular gibi konuları da içeren çok konulu bir siyasi yönelim ölçüsüne olanak tanıyan sosyal ve ekonomik muhafazakarlıklarına ilişkin bir anketi tamamladılar.

Önceki çalışmaya benzer şekilde, araştırmacılar, katılımcıların siyasi ideolojilerini ve ayrıca beden duyum haritalarına dayanarak ahlaki kaygıları yüksek veya düşük olup olmadıklarını doğru bir şekilde sınıflandırabildiklerini keşfettiler.

Atari ve meslektaşları, “Ahlaki yargılara bir kişiye, bir eyleme veya bir ihlale verilen duygusal tepkiler neden olur” diye yazıyor. “Bu sonuçlar, birlikte, ahlaki ihlallerin ahlaki temeller arasında ayırt edilemeyen, ancak gruplar arasında farklılık gösterebilen bir” ahlaki üzüntüye “neden olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, evrimsel olarak duyguların, bireyleri sosyal ve fiziksel koşullardaki değişikliklere uyarlanabilir bir şekilde yanıt vermeye hazırladığını açıklıyor. Daha fazla iç algı duyarlılığı olan bireylerin – yani kalp atışındaki değişiklikler gibi kendi fizyolojik aktivitelerine daha fazla duyarlılık – duyguları daha yoğun hissettikleri ve beden hissi ile bilinçli duygusal deneyim arasındaki bağlantıyı daha da desteklediği bulunmuştur.

Araştırmacılar, gelecekteki çalışmalar, ahlaki ihlallere yanıt olarak fizyolojik durumdaki değişiklikleri doğrudan ölçerek ve daha güçlü bir tepki uyandırabilecek görsel uyaranlar kullanarak ve bu bulguların Batı dışı kültürlere nasıl genellenip genellenemeyeceğini araştırarak bu bulgular üzerine inşa edebilir.

 

Çeviri: Ömer Kılıç

Liberals and Conservatives May Feel Moral Violations Differently