Arkeoloji

Arkeoloji, İnsanların eski çağlarda oluştur­duğu ürünleri bulmak ve incelemek suretiyle eski medeniyetleri aydınlatmaya çalışan bilim dalıdır. Arkeoloji analiz (tahlil) ve karşılaştır­ma yöntemini kullanarak bulunan eserlerin hangi çağa ve topluluğa ait…