Barok

Avrupa’da XVI. yüzyıl sonunda doğan bir sanat üslûbu. Maniyerizmi takip eden karşı reformasyon hareketlerine bağlı olup XVIII. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir. Baroque kelimesinin Portekizce’de gayri muntazam incilere verilen barroco…