Kişilik bilinci gelişmiş birey eğitimi

KİŞİLİK BİLİNCİ GELİŞMİŞ BİREY EĞİTİMİ 1* Zamanın ne büyük bir değer olduğunu ona öğretmeliyiz. .Lütfen şunları bir düşünün. Günde 5 dakika yılda 30 saat, Günde 1 saat yılda 15 gün…