YÜKSEK SOSYETEDEN OLMAK HER ZAMAN İŞE YARAMAYABİLİR

Oscar Wilde Kendi Açtığı Davayı Kaybeder 1895, İngiltere Amerika’daki eşcinsellere, orduda “sorma-söyleme” politikasının uygulanmasına başlanmadan yüzyıl önce, İngiliz toplumu da benzer bir tutum geliştirmişti. Bu şekilde, özel hayatları ve hobileri,…