TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………….. LİSESİ 10/… SINIFI

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

Temel Dini Bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları

1-La ilahe illallah” cümlesinin Türkçe anlamını yazınız

 

2-Kelime-i tevhid nedir tarif ediniz ve arapça okunuşunu yazınız.

3-Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında bir kitap haline getirilmiştir?

4-Tevhid inancını kısaca tarif ediniz.

5-Şirk nedir tarif ediniz.

6-“Yerde, gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yerin ve göğün düzeni bozulurdu” ayetiyle Allah’ın hangi sıfatı ifade edilmektedir?

7-“Allah katında din, İslam’dır.” Ayetinde geçen “İslam” ifadesinin hem kelime hem de terim anlamını yazınız.

8-Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

A-Allah’tan başka tanrı olmadığına ve en yüce varlığın Allah, olduğuna inanmaya …………..inancı denir.

B-Allah’ın varlığına inandığı halde Allah’ın üstün özelliklerini başka bir varlığa vererek Allah’ın yanına başka tanrılar getirmeye  ………………… İnancı denir.

9-Kuran’ın ilk ve son suresi hangisidir sırasıyla yazınız.

10-     Kur’an-ı Kerimi baştan sona kadar okumaya ……………. denir?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir

A) Tecvit     B) Mukabele      C) Hafızlık     D) Hatim