TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL ………………… LİSESİ 10/… SINIFI

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

S-1-Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i anlamak için tefsir kitaplarından faydalanırız. Bildiğiniz bir tefsir kitabını yazınız.

S-2-Sünnet ne demektir? tarif ediniz.

S-3-Fiili sünnet ne demektir? tarif ediniz.

S-4-Takriri sünnet ne demektir? tarif ediniz.

S-5-Hadis ne demektir? tarif ediniz ve bildiğiniz iki temel hadis kaynağını yazınız.

S-6-Taklidi iman ne demektir? tarif ediniz.

S-7-Tahkiki iman ne demektir? tarif ediniz.

S-8-Akika kurbanı ne demektir? tarif ediniz.

S-9-Dört büyük meleğin isimlerini yazıp görevlerini karşılarına yazınız.

S-10- Ayet, Sure, Cüz ne demektir tanımlayınız.