TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI………………….. LİSESİ 10/… SINIFI

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

SORULAR

1- Kuran-ı kerim’in temel amaçları nelerdir? Yazınız.

 

 

2- Kuran okurken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar nelerdir? Yazınız.

 

 

 

3- Kuran’ın kısa açıklamalarla bir dilden başka bir dile çevrilmesine ne denir?Yazınız.

 

4- Hak ne demektir? Temel insan haklarından 3’ünü yazınız.

 

1-

 

2-

 

3-

 

 

5-Kul hakkına giren davranışlardan 3 tanesini yazınız ?Anlatınız.

 

1-

 

2-

 

3-

 

 

 

6-Yeni doğan bir çocuk için ailesi tarafından kesilen kurban hangisidir?

 

7-Allah Peygamberleri neden insanlardan göndermiştir? İki madde yazınız.

 

 

 

 

8-Bir insan neden ibadet etmelidir? Maddeler halinde yazınız.

9-”Mü’minler ancak kardeştirler”. Ayet-i kerimesini yorumlayınız.

10-Kur’an-ı kerimden bildiğiniz üç tane sure ismi yazınız.