TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

……………………LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …12.2008 9/A SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR.

A GRUBU

Adı: 

Soyadı: 

No: 

SORULAR:

S.1. “-Hayırdır inşallah!

Dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki elinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları üşüyordu. Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Derin mavi denize baktı. Gülümsedi sadece.”

Yukarıdaki parçayı ölçülü ve kafiyeli bir şiir haline getiriniz. (10 PUAN)

S.2. Yukarıdaki şiir haline getirdiğiniz parçanın teması nedir?(5 PUAN)

S.3.

Hele bir düşün ki gözümün nuru Anadan doğunca kürkün var mıydı

Şu kadar parayı sana kim verdi Üryan gelmedin mi börkün var mıydı

Bazı fukaraya bulma kusuru Torba torba mecidiyen var mıydı

Mesti kundurayı sana kim verdi Tükenmez parayı sana kim verdi

NOT: AŞAĞIDAKİ 3. VE 4. SORUYU YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir?(5 PUAN)

S.4. Yukarıdaki şiirin rediflerini, kafiyesini, kafiye türünü ve ölçüsünü söyleyiniz.(5 PUAN)

Redifleri:

Kafiyeleri:

Kafiye türü:

Ölçüsü:

S.5. “Ne doğan güne hükmüm geçer Ve gönül Tanrısına der ki:

Ne halden anlayan bulunur -Pervam yok verdiğin alemden

Ah aklımdan ölümüm geçer Her mihnet kabulüm, yeter ki

Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur Gün eksilmesin penceremden

Yukarıdaki şiire bakarak şair hakkında ne söyleyebiliriz? Açıklayınız.(15 PUAN)

S.6. Yukarıdaki şiiri yorumlayınız.(10 PUAN)

S.7. a. Yukarıdaki şiirin teması nedir? (5 PUAN)

b.Şiirin nazım birimi ve ölçüsü nedir?(5 PUAN)

S.8. Halk edebiyatı şiir geleneğinin beş özelliğini yazınız. (10 PUAN)

S.9. “Ovada kızıl bir granit seli, Kopuyor boynunda her kızıl şimşek

Bir heykel uzaktan Munzur Dağları! Gürleyen sesinden gökler çökecek;

Sanki bir canavar, hançer pençeli, Gerilmiş sırtında kar benek benek,

Göklere sıçrayan Munzur Dağları!.. Kükremiş bir kaplan Munzur Dağları…

Yukarıdaki şiiri anlam ve gerçeklik yönünden yorumlayıp inceleyiniz. (10 PUAN)

S.10. “Sözüm bilmez bazı nadan elinden, Gevheri der dertli gönlümüz hasta

Erkan ağlar, usul ağlar, yol ağlar. Sözünü beğendir ellere dosta.

Bülbülün feryadı gonca gülünden, Kimi abdal olup gitmiştir posta,

Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar. Hırka ağlar hem post ağlar çul ağlar. (Gevheri.)

NOT: AŞAĞIDAKİ 14. VE 15. SORULARI YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Yukarıdaki şiirin yapı özelliklerini inceleyip yazınız. (10 PUAN)

S.11. Yukarıdaki şiirin dili hakkında neler söyleyebilirsiniz? (10 PUAN.)

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır. BAŞARILAR DİLERİM.

…………………..

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni

HASAN COŞKUN LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …12.2008

9/A SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ

1. DÖNEM 2. SINAVI CEVAPLARIDIR. A GRUBU

C. 1. Şiir oluşturabilme, ölçülü ve kafiyeli yazabilme: 10 puan

C.2. Doğayı seyreden bir kişinin başından geçenlerden dolayı acı çekmesi. 5. puan

C.3. Koşma. 5 puan.

C.4. Redif: “-u”, “sana kim verdi”, “-yı”, “var mıydı”, “-ün”. Kafiye: “-ur”, “-ra”, “-rk” 5 puan.

C.5. Şair geçip giden zamana ve gelişen olaylara karşı koyamadığını düşünür. Bu yüzden zamanın geçmesinden tedirgindir. Ölüm onu korkutur ve ölüm karşısında yaşamın güzelliğini görür ama tadına varamaz. Allah’tan dünya güzelliklerini almamasını ve kendisini hayattan koparmamasını diler. 15 puan.

C.6. Şair şiirde ölüm duygusundan bahsetmekte ve yaşamayı sürdürmeyi hep var olmayı ummaktadır. Doğa benzetmelerine başvurmuş ve doğadan bazı kelimeleri imge olarak kullanarak duygularını ve durumunu anlatmaya çalışmaktadır. Kuşların göçüşünü günün bitişine benzetir. Akşam kelimesini de hayatının sonuna doğru yaklaşan yaşına imge olarak kullanır. Ama şair bir kamış gibi dimdik ve hep sabit kalmak ister dünyada. 10 puan.

C.7. a.Teması: Yaşama isteği. 5 puan b. Nazım birimi: Serbest, Ölçüsü: Serbest 5 puan.

C.8. 1. Nazım birimi dörtlüktür, 2. Genellikle yarım ve tam kafiye kullanılır, 3.Dil halkın konuşma dilidir. 4. Dörtlükler halinde yazılır. 5. Koşma, mani gibi nazım biçimleri vardır. 10 puan.

C.9. Şiirde benzetmeler yer alır. Genellikle kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır. Anlatılmak istenen doğrudan anlatılmış anlaşılması güç cümleler kurulmamış ve sade bir dil kullanılmıştır. 10 puan.

C.10. Ölçüsü: Hece ölçüsü, Nazım birimi: Dörtlük. Dili: Sade, halk dili. Redifleri: “-ün, -in”, “-den”, “ağlar”, Kafiyesi: “”-l”, “-sta” 10 puan.

C.11. Şiir halk diline yakındır, fakat sanatsal bir dil de kullanılmıştır. Yabancı kelimeler vardır. Edebi sanatlara yer verilmiştir bu yüzden dil çok anlaşılır değildir. Kelimeler genellikle gerçek anlamlıdır, fakat mecaz anlamlı ve soyut kelimeler de vardır. 10 puan.

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır.

……………………….

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni

HASAN COŞKUN LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …12.2008 9/A SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR.

B GRUBU

Adı:

Soyadı: 

No: 

SORULAR:

Bursa’da Zaman

İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa uyumak son uykumuzu,
Bu hayâl içinde… Ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevî âhenk.
Bir ilâh uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyası büyük cetlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Ahmet Hamdi Tanpınar.

S.1. Bursa’da Zaman şiirinin nazım şekli nedir? (5 PUAN)

S.2. Bursa’da Zaman şiirinin konusu ve teması nedir? (10 PUAN)

S.3. Bursa’da Zaman şiirinde geçen “son uykumuzu” ve “rüya” sözcükleriyle şair ne anlatmak istemiştir? (5 PUAN)

S.4. Bursa’da Zaman şiirinde geçen gerçeklik unsurları nelerdir? Gösteriniz. (10 PUAN)

 

S.5. “Dağlar şarkı söyler gökyüzüne akşamları

Derler ki: “Yağmur gönder bize gökyüzü.” şiirinde hangi söz sanatları vardır? Gösteriniz. (10 PUAN)

S.6. Aşağıdakilerden hangisi Halk Edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? (5 PUAN)

A)Koşma B)İlahi C)Koşuk D)Türkü E)Semai

S.7. “Sözüm bilmez bazı nadan elinden, Gevheri der dertli gönlümüz hasta

Erkan ağlar, usul ağlar, yol ağlar. Sözünü beğendir ellere dosta.

Bülbülün feryadı gonca gülünden, Kimi abdal olup gitmiştir posta,

Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar. Hırka ağlar hem post ağlar çul ağlar. (Gevheri.)

NOT: AŞAĞIDAKİ 14. VE 15. SORULARI YUKARIDAKİ ŞİİRE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Yukarıdaki şiirin yapı özelliklerini inceleyip yazınız. (10 PUAN)

S.8. Yukarıdaki şiirin dili hakkında neler söyleyebilirsiniz? (10 PUAN.)

S.9. Halk edebiyatı şiir geleneğinin beş özelliğini yazınız. (10 PUAN)

S.10. “Ne doğan güne hükmüm geçer Ve gönül Tanrısına der ki:

Ne halden anlayan bulunur -Pervam yok verdiğin alemden

Ah aklımdan ölümüm geçer Her mihnet kabulüm, yeter ki

Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur Gün eksilmesin penceremden

Yukarıdaki şiire bakarak şair hakkında ne söyleyebiliriz? Açıklayınız.(15 PUAN)

S.11. “-Hayırdır inşallah!

Dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki elinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları üşüyordu. Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Derin mavi denize baktı. Gülümsedi sadece.”

Yukarıdaki parçayı ölçülü ve kafiyeli bir şiir haline getiriniz. (10 PUAN)

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır. BAŞARILAR DİLERİM.

…………………………..

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni

HASAN COŞKUN LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …12.2008

9/A SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ

1. DÖNEM 2. SINAVI CEVAPLARIDIR. B GRUBU

Bursa’da Zaman

İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa uyumak son uykumuzu,
Bu hayâl içinde… Ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevî âhenk.
Bir ilâh uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyası büyük cetlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Ahmet Hamdi Tanpınar.

S.1. Bursa’da Zaman şiirinin nazım şekli nedir?

Cevap: 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. (5 PUAN)

S.2. Bursa’da Zaman şiirinin konusu ve teması nedir?

Cevap:Konusu; Şair sevdiğiyle birlikte Bursa’da yaşayıp o güzel tarihi yerde ölmek istiyor.Belki bu ölüm uykusunda o tarihi insanların rüyalarında bulaşabileceğini hayal ediyor

Teması; Tarihe ve yaşanmış tarihi olaylara duyulan özlem.

(10 PUAN)

S.3. Bursa’da Zaman şiirinde geçen “son uykumuzu” ve “rüya” sözcükleriyle şair ne anlatmak istemiştir?

Cevap:Son uykumuzu derken hayali bir ölümden bahsediyor,

Rüya ile de hayal ettiği o rüyasal buluşmayı anlatıyor.

(5 PUAN)

S.4. Bursa’da Zaman şiirinde geçen gerçeklik unsurları nelerdir? Gösteriniz.

Cevap: eski yer.

(10 PUAN)

C. 5. “Dağlar şarkı söyler gökyüzüne akşamları

Derler ki: “Yağmur gönder bize gökyüzü.”şiirinde hangi söz sanatları vardır? Gösteriniz.

Cevap: Dağların şarkı söylemesinde Teşhis(Kişileştirme) sanatı vardır ve dağlar insana benzetilmiştir. Dağların konuşmasında da İntak sanatı vardır.

(10 PUAN)

C.6. Aşağıdakilerden hangisi Halk Edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? (5 PUAN)

A)Koşma B)İlahi C)Koşuk D)Türkü E)Semai

Cevap: C şıkkıdır.

C.7. Ölçüsü: Hece ölçüsü, Nazım birimi: Dörtlük. Dili: Sade, halk dili. Redifleri: “-ün, -in”, “-den”, “ağlar”, Kafiyesi: “”-l”, “-sta” (10 PUAN)

C.8. Şiir halk diline yakındır, fakat sanatsal bir dil de kullanılmıştır. Yabancı kelimeler vardır. Edebi sanatlara yer verilmiştir bu yüzden dil çok anlaşılır değildir. Kelimeler genellikle gerçek anlamlıdır, fakat mecaz anlamlı ve soyut kelimeler de vardır. (10 PUAN)

C.9. 1. Nazım birimi dörtlüktür, 2. Genellikle yarım ve tam kafiye kullanılır, 3.Dil halkın konuşma dilidir. 4. Dörtlükler halinde yazılır. 5. Koşma, mani gibi nazım biçimleri vardır. (10 PUAN)

C.10. Şair geçip giden zamana ve gelişen olaylara karşı koyamadığını düşünür. Bu yüzden zamanın geçmesinden tedirgindir. Ölüm onu korkutur ve ölüm karşısında yaşamın güzelliğini görür ama tadına varamaz. Allah’tan dünya güzelliklerini almamasını ve kendisini hayattan koparmamasını diler. (15 PUAN)

C.11. 1. Şiir oluşturabilme, ölçülü ve kafiyeli yazabilme: (10 PUAN)

NOT: Her sorunun puanı sorunun yanında yazılı olup tüm sorular toplan 100 puandır.

………………………

Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretmeni