TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

2006–2007 ÖĞRETİM YILI 9-C SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. DÖNEM III. YAZILI SORULARI

Adı- Soyadı: 

Sınıfı:

1-Öğretici metnin amaçlarını yazınız? 10

2-Gazete çevresinde gelişen metin türlerini yazınız? 10

3.Aşağıda hikâye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 10

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.   

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.

A) I          B) II             C) III            D) IV             E) V

4. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür? 5

A ) Hikâye B) Roman C ) Masal D ) Destan E ) Tiyatro

5. Aşağıdaki öğretici metin türlerinin tanımını yapınız? 10

Makale:

Röportaj:

6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan bir öğretici metin türüdür? 10

A-Eleştiri B-Tarihi metin C-Bilimsel metin D-Mektup E-Deneme

7.Aşağıdaki ifadelerin sonunda doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 10

Öğretici metinler her okuyucuya aynı iletiyi verir. ( )

Öğretici metinlerde birbiriyle çelişen düşünceler olabilir. ( )

Bu metinler; eseri, yazarı, uygulamaları, dönemi ele alırlar. Nesnel ve öznel olanları vardır. Çünkü bu yazılardan eser, yazar vb. başarılı başarısız yönler üzerinde durulur.

8.Yukarıdaki paragrafta hangi yazı türü anlatılmaktadır? 10

…………………………

Yazarın herhangi bir konu üzerindeki kendine özgü düşüncelerini, duygularını okuyucularıyla karşılıklı konuşuyormuş gibi içten bir anlatımla ortaya koyan metinlerdir. Konuşma edasıyla, fikirleri derinleştirmeden ifade ederler.

9.Yukarıdaki paragrafta hangi yazı türü anlatılmaktadır? 10

……………………………..

10. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun bölümlerinden değildir? 10

A-Fasıl B- Giriş C– Tekerleme D- Muhavere E-Perde

11. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun unsurlarından değildir? 5

A– Oyuncu B– Kostüm C-Plan D– Işık E-Mimik

…………………..

Türk Edebiyatı Öğretmeni