TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIF YAZILI SORULARI

SORU 1: a) Aşağıdaki şiirin kafiyelerini varsa redifini gösteriniz

Ne doğan güne hükmüm geçer, …………………………………………

Ne halden anlayan bulunur; …………………………………………

Ah aklımdan ölümüm geçer! …………………………………………

Sonra bu kuş,bu bahçe,bu nur… …………………………………………

Cahit Sıtkı Tarancı

b) Şiirden de hareketle Cahit Sıtkı’nın edebi kişiliğiyle ilgili iki özelliğini yazınız.

1……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

SORU 2: Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler

Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan

a) Yukarıdaki beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Altı çizili kelimelerle hangi edebi sanat yapılmıştır?Kısaca açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

SORU 3: Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a) Bilgi ve nasihat vermek amacıyla yazılan şiirlere ………………………………………………………………şiir denir.

b) Acılı,korkunç ve hüzün verici olay ve durumları anlatan şiirlere …………………………………..………………..şiir denir.

 

SORU 4: Rakib saye-i lütfunda oldı perverde (saye-i lütuf: lütfun gölgesi, perverde: gelişti, büyüdü)

Anınçün ey gül-i ter böyle ham kalmışdur (anınçün: onun için, bu yüzden, gül-i ter: taze gül)

a) Yukarıdaki beyti günümüz Türkçesine çeviriniz.

……..…………………………………………………………………………………….……………..

……..…………………………………………………………………………………….……………..

b) Altı çizili kelimelerle hangi edebi sanat yapılmıştır?

………..…………………………………………………………………………………….……………..

………..…………………………………………………………………………………….……………..

 

SORU 5: Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a) Olay çevresinde oluşturulan edebi metinler…………………………..…………………….metinler ve ……………………..………………………. metinler

olarak ikiye ayrılır.

b) …………………………………..…………….. , göstermeye dayalı edebi metinlerdendir.

 

SORU 6: a) Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!

b) Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı

Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanatlar yapılmıştır?

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

SORU 7: Mehmet Akif Ersoy :”Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” derken ne anlatmak istemiştir?(3-4 cümle)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

 

SORU 8: Ela gözlerine kurban oluğum,

Yüzüne bakmaya doyamadım ben.

İbret için gelmiş derler cihana,

Noktadır benlerin sayamadım ben.

a) Yukarıdaki şiirin teması ……………………………………………….……………………………………… dir.

b) İlk dörtlüğü alınan yukarıdaki “koşma” nazım biçiminin iki özelliğini yazınız.

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Edebiyat Öğretmeni