TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Adı-Soyadı:                                                                                                        27/03/2009

Sınıfı-

No:

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI A.N.BİLİMLİ EML TÜRK EDEBİYATI DERSİ

9. SINIFLAR II.DÖNEM I.YAZILI SORULARIDIR.

 

Evim

Ahşap ev; camlarından kızıl biberler sarkan!

Arsız gökdelenlerle çevrilmiş önün, arkan!

Kefensiz bir cenaze, çırılçıplak, ortada…

Garanti yok sen gibi faniye sigortada

Seni yiyip bitiren, kırk katlı ejder oldu;

Komşuluk, mana ve ruh, ne varsa heder oldu!..

Evim, evim, vah evim, gönül bucağı evim!

Tadım, rengim, ışığım, anne kucağı evim!

Necip Fazıl KISAKÜREK

 1. Yukarıdaki şiiri genel olarak açıklayınız.(10 puan)
 1. Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak açıklayınız. (10 puan)
 1. Yukarıdaki şiirin kafiye ve ölçüsünü bularak gösteriniz. (10 puan)
 1. Yukarıdaki şiir hangi edebi geleneğe göre yazılmıştır? Nedenleriyle beraber açıklayınız. (10 puan)
 1. Şair ile şiir arasında nasıl bir ilişki vardır? (10 puan)
 1. Sanatçı gerçek hayattaki gerçekliği kendi gerçeklik anlayışına göre değerlendirir.

II. Sanatçı ile eseri arasında bir çok bakımdan ilişki vardır.

III. Eser, birbirinden farklı birçok ögenin birleşimidir.

IV. Şairin kişisel zevki, kültür birikimi ve hayat anlayışı şiirine yansır.

V. Metin, döneminden bağımsız, sadece şairi ile ilişki içindedir.

6. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? (10 puan)

A) I B) II C) III D) IV E) V

 1. Aşağıdaki şiirler konularına göre hangi şiir türüne girer? Karşılarına yazınız. (10 puan)

Anlatamıyorum

Sessiz gemi

Sakarya

Merdiven

İstiklal Marşı

 1. Manzume ile şiir arasındaki farkları yazınız. (10 puan)
 1. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı kitapta İrfan neden ideal olarak görülen evliliğe karşıdır? Abisinin evliliğinden hareketle açıklayınız. (10 puan)
 1. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı kitapta İrfan neden bütün kadınlardan nefret eder hale gelmiştir? (10 puan)

………………………….

DERS ÖĞRETMENİ

CEVAPLAR

 1. Şair, modernleşen hayatın içerisinde kendi samimi hayatının olduğu evinin gökdelenler arasında yalnızlığa itildiğini, yok olmaya yüz tuttuğunu; eviyle beraber eski insani ilişkilerin de yerini samimiyetsizliğe bıraktığını ifade ediyor.
 1. Arsız gökdelen: kişileştirme kefensiz cenaze: açık istiare

Kırk katlı ejder: açık istiare evim: tekrir

anne kucağı evim: teşbih

 1. a———-sarkan

a———–arkan tunç kafiye

b————ortada

b————sigortada tunç kafiye

c————-ejder oldu

c————-heder oldu -der:zengin k. Oldu: redif

d————-bucağı evim

d————–kucağı evim -ucak:zengin k. –ı evim: redif

14’lü hece ölçüsü

 1. modern şiir geleneği: anlaşılır bir dil-günümüz dili(mecazlar, ifade tarzı)- şair
 1. şiiri meydana getiren şairi kendisidir. Bu da şiirden hareketle şairin şahsiyeti, hayatı, sanat zevki, dünya görüşü hakkında bilgi edinilebileceği manasına gelir. Şairi bilmek şiiri bilmek denebilir.
 1. E şıkkı
 1. Anlatamıyorum:lirik

Sessiz gemi:lirik

Sakarya:epik

Merdiven:lirik

İstiklal Marşı:epik

 1. Manzume, bir olayın hikayeleştirilerek şiir şeklinde ifade edilmesi; şiir ise duygu ve düşüncelerin mısralara dökülmesi