TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9. SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Adı-Soyadı:

Sınıfı-

No:

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI A.N.BİLİMLİ EML TÜRK EDEBİYATI DERSİ

9. SINIFLAR II.DÖNEM I.YAZILI SORULARIDIR.

KARA TOPRAK

Dost dost diye nicesine sarıldım.

Benim sadık yarim kara topraktır.

Beyhude dolandım boşa yoruldum.

Benim sadık yarim kara topraktır.

Nice güzellere bağlandım saldım.

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum.

Her türlü isteğim topraktan aldım,

Benim sadık yarim kara topraktır.

Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.

Yemek verdi, ekmek verdi; et verdi.

Kazma ilen dövmeyince kıt verdi.

Benim sadık yarim kara topraktır.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır.

AŞIK VEYSEL

 1. Yukarıdaki genel olarak şiiri açıklayınız.(10 puan)
 1. Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak açıklayınız. (10 puan)
 1. Yukarıdaki şiirin kafiye ve ölçüsünü bularak gösteriniz. (10 puan)
 1. Yukarıdaki şiir hangi edebi geleneğe göre yazılmıştır? Nedenleriyle beraber açıklayınız. (10 puan)
 1. Şairin hayatını bilmek şiiri anlamamızda nasıl bir katkı sağlar? (10 puan)

I. Bir devlet için çarha temânnâdan usandık

Bir vasl için agyâra mudârâdan usandık

II. Benim dostum gelişinden bellidir

Ak elleri deste deste güllüdür

Güzel seven yiğitler de bellidir

Melil, mahzun gezer eller içinde

 1. Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (10 puan)

 1. I. aruz, II. hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 2. Her ikisinde de redif kullanılmıştır.

 3. I.si divan şiiri, II.si halk şiiri örneğidir.

 4. I.sinde sitem, II.sinde güzellik dile getirilmiştir.

 5. Her iki şiir de gerçek hayattan uzaktır.

 1. Aşağıdaki şiirler konularına göre hangi şiir türüne girer? Karşılarına yazınız. (10 puan)

Değil

Sessiz gemi

Sakarya

Merdiven

Otuzbeş yaş

 1. Şiirlerin ait oldukları geleneği belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekir?
 1. İrfan neden evlilik konusunda ümitsizdir? İstanbul’la kendi evliliği arasında nasıl bir bağ kurar? (10 puan)
 1. Bir gün İrfan Bey’in bürosuna gelen bayan İrfan Bey’e ne verir? Verdiği bu şeyde nelerden bahsetmektedir? (10 puan)

………………

DERS ÖĞRETMENİ

CEVAPLAR

 1. Şair, dünyada topraktan başka dostun olmadığını, diğer sevilenlerin insanı bir gün yalnız bırakacağını, yaşamak için gerekli her şeyin toprakta saklı oluğunu, toprağa haksızlık yapanın aç kalacağı, tek dostun toprak olduğunu anlayan ve kendini dünyaya adamayan bireyin bu dünyada kalıcı eserler bırakacağını dile getiriyor.
 1. Toprağın sadik yar olması: kişileştirme

Koyun,kuzu,süt, ekmek,et, yemek: tenasüp

Verdi: tekrir

Her türlü isteğin topraktan alınması: mübalağa

 1. 11’li hece ölçüsü

a———-sarıldım -r: yarım k. -ıldım: redif

b———–topraktır

a———–yoruldum

b———–topraktır redif

c————saldım

c————buldum

c ————aldım

b————topraktır

d————-süt verdi -t: yarım kafiye

d————-et verdi

d————kıt verdi

b————topraktır redif

e————-mazhar -r: redif

e————–eser

e————basar

b————topraktır redif

 1. Halk şiiri geleneği: dili, ölçüsü, şairi
 1. Şairin hayatını bildiğimizde şiirinde anlatmak istediklerini, hangi yaşadıklarına dair yazdığını, hangi edebi zevkin temsilcisi olduğunu, dilini, daha iyi anlarız.
 1. E şıkkı
 1. Değil:lirik

Sessiz gemi: lirik

Sakarya:epik

Merdiven:lirik

Otuzbeş yaş:lirik

 1. A: dili b: nazım şekli c: şairi d: ölçüsü e: kullanılan kelimeler
 1. Kitap soruları
 1. K,tap soruları